ED FUARCILIK

FUAR BİLİNCİ

alta doğru inin

FUAR BİLİNCİ

Fuarlara bakış açısı firmalara göre değişmektedir. Avrupa menşei birçok firma özellikle ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemlerde fuarları daha da önemserken, yerli firmalar yalnızca bütçelerinin uygun olduğu dönemlerde katılım gerçekleştirmektedir. Bu durum, ülkemizde bu sektörün nasıl değerlendirildiğini gösterir. Avrupalı firmaların bakış açısını anlayabilmek için fuarların işlevlerini açmak gerekir. Nereden bakılırsa bakılsın bir firmanın kendi sektöründeki bir organizasyona dahil olmamasının gerekçesi olamaz. Kosgep başta olmak üzere birçok kurumun katılımcı firmalara verdiği destekler de göz önünde bulundurulduğunda aslında konunun ekonomik sebeplere bağlı değil, firmaların vizyon ve misyonlarıyla açıklanabileceği anlaşılmaktadır.

Fuar; reklam, satış, prestij, rekabet demektir. Bir firmanın tüm bu sıfatlardan yoksun bir şekilde ilelebet var olması güçtür. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde yeni müşteriler yakalayabilmek ve satışları güçlendirmek, her şeyin yolunda gittiği süreçlerde ise firma bilinirliğini arttırmak, kurumsal görüntüyü öne çıkarmak adına mutlaka fuarlara katılım gerçekleştirilmelidir.

Organizasyon firmalarının ise eğer katılımcı sayısında bir düşüş yaşanıyorsa şapkalarını önüne koyup düşünmeleri gerekmektedir. Böylesine büyük bir organizasyonun yapılma sorumluluğu alındıysa tüm iç ve dış sorunsallar düşünülmeli ve çözümler üretilmelidir. Günümüzde hala stand kurulum sırasında ısıtıcıların kapatılıp stand firmalarının zor şartlar altında çalışması önemsenmezken, dışarıdan gıda getirilmesi yasaklanıp alan içerisindeki yemek fiyatları şişirilirken ve üstüne üstlük yağmur yağdığı takdirde çatılarından adeta organizasyon alanlarına sel olup akarken iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırmalı.

Stand sözleşmesi bir katılımcı firmanın fuar açılana kadarki zamandaki son basamağıdır. Stand firmalarının çoğunun bildiği gibi katılımcı firmalar stand yaptırma noktasına gelene kadar astronomik ödemeler yaparlar. Dolayısıyla stand kurulumu için planlanan ödeme düşündükleri gibi olmaz. Böylelikle sıkı pazarlıklar çoğu zaman kalite arayışının önüne geçer. Ancak en az fuar alanlarının coğrafi konumları, yerli ve yabancı pazardaki önemi kadar kurulacak olan standların niteliğinin de altının çizilmesi gerekmektedir.

Fuarcılık yalnızca ticari alışveriş sahası değil milli çıkarların korunup güçlendirilebileceği yegane alandır. Her ülkeden kurum ve şahısların bu alana rağbet ettiği düşünüldüğünde organizasyona katkısı olan tüm sorumluluk sahibi işletmelerin misyonlarının farkında olarak hareket etmesi gerekmektedir.